Καρτολίνες

Χαρτονένια διαφημιστικά stands για να ξεχωρίζει το προϊόν σας, με μια πολύ εντυπωσιακή παρουσίση.